Zobrazení: vizuální, textové

Geoportál : geografická data Prahy na jednom místě

www.geoportalpraha.cz [aktuální verze]

Informace o digitálních mapách, geografických datech ve správě hl. m. Prahy, mapových aplikacích, internetových mapových službách, souvisejících právních předpisech a dalším.

Vydavatel: Magistrát hlavního města Prahy. Útvar rozvoje hlavního města Prahy

1