Zobrazení: vizuální, textové

Česká Händelova společnost

www.haendel.cz [aktuální verze]

Webové stránky České Händlovy společnosti usilující o co nejširší propagaci díla hudebního skladatele Georga Friedricha Händela. Stránky informují o projektech a vydavatelské činnosti společnosti, koncertech, přednáškách, obsahují studie, recenze a dokumenty týkající se skladatele.

Vydavatel: Česká Händelova společnost

Institut moderní hudby

www.instituthudby.org [aktuální verze]

Stránky sdružení zaměřeného na podporu moderní a současné hudby. Informace o sdružení, jeho projektech, akcích a aktuálním dění.

Vydavatel: Institut moderní hudby

Mezinárodní společnost Oskara Nedbala Tábor

oskarnedbal.cz [aktuální verze]

Web MSON se věnuje odkazu táborského rodáka a hudebního skladatele Oskara Nedbala. Stránky obsahují informace o životě a díle O. Nedbala, fotogalerii, přehled činností společnosti.

Vydavatel: Mezinárodní společnost Oskara Nedbala Tábor

Přítomnost : sdružení pro soudobou hudbu

www.pritomnost.org [aktuální verze]

Informace o historii a agendě hudebního spolku sdružující skladatele, muzikology, interprety. Obsahuje archiv programového listu Rytmus

Vydavatel: Přítomnost - sdružení pro soudobou hudbu

Společnost Antonína Dvořáka : SAD

www.dvorakantonin.com [aktuální verze]

Stránky sdružení ctitelů hudebního odkazu skladatele Antonína Dvořáka. Informace o sdružení a aktuálním dění.

Vydavatel: Společnost Antonína Dvořáka

Společnost Josefa Suka : SJS

www.suksociety.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti, která se snaží o šíření a prohloubení znalostí o skladatelově díle. Informace o společnosti, Josefu Sukovi a aktuálním dění. Součástí odborné příspěvky, rozhovory a perličky.

Vydavatel: Společnost Josefa Suka

Společnost pro hudební výchovu České republiky

www.shvcr.cz [aktuální verze]

Společnost sdružující všechny, kdo se aktivně zajímají o hudební výchovu. Informace o sdružení, Ceně Jaroslava Herdena a aktuálním dění.

Vydavatel: Společnost pro hudební výchovu ČR

Společnost Zdeňka Fibicha

concert-melodrama.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení, které sbližuje přední umělce, vědce, pedagogy a kulturní pracovníky se zájmem o aktivity zaměřené k šíření uměleckého odkazu skladatele Zdeňka Fibicha.

Vydavatel: Společnost Zdeňka Fibicha

1