Zobrazení: vizuální, textové

Elektronická mluvnice současné angličtiny

emsa.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Mluvnice anglického jazyka, rozbor větné stavby a morfologie, ukázky cvičení.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Filozofická fakulta. Ústav anglického jazyka a didaktiky

1