Zobrazení: vizuální, textové

Česká demografická společnost

www.natur.cuni.cz/geografie/demografie-a-geodemografie/ceska-demograficka-spolecnost/ [aktuální verze]

Stránky společnosti sídlící při Katedře demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty UK. Informace o společnosti, jejích členech a odborných skupinách, součástí Zpravodaj ČDS a Acta Demographica.

Vydavatel: Česká demografická společnost

1