Zobrazení: vizuální, textové

ELaw.cz : právní portál

elaw.cz [aktuální verze]

Aktuality, judikatura a články z oblastí občanského, obchodního, mezinárodního, komunitárního, daňového a trestního práva

Vydavatel: Leform

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

www.evropsky-parlament.cz [aktuální verze]

Zdroj informací týkající se činnosti Evropského parlamentu, jeho historie, pravomoci, členství, činnosti a legislativy.

Vydavatel: Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání : RRTV

www.rrtv.cz [aktuální verze]

Jedná se o stránky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, jejímž hlavním úkolem je státní správa v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání

Vydavatel: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

1