Zobrazení: vizuální, textové

Dějiny kartografie : multimediální učebnice

www.geogr.muni.cz/ucebnice/dejiny [aktuální verze]

Vysokoškolský výukový text komplexně zpracovávající tematiku historie světové a české kartografie. Součástí odkazy na stránky zabývající se problematikou historické kartografie.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Geografický ústav

Digitální knihovna historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci

dig.vkol.cz [aktuální verze]

Digitální knihovna obsahuje sbírku naskenovaných rukopisů, prvotisků, starých tisků a map z fondů Vědecké knihovny v Olomouci v čitelné kvalitě. Dokumenty jsou z období 11.-17.století

Vydavatel: Vědecká knihovna v Olomouci

Encyklopedie Českých Budějovic

encyklopedie.c-budejovice.cz/ [aktuální verze]

Encyklopedie Českých Budějovic vznikla původně jako knižní vydání (1998), které bylo v následujících letech překlopeno do online podoby. Encyklopedie obsahuje jednotlivá hesla, fonotéku, audio-videotéku, mapu. Hesla jsou též logicky řazena v tematických skupinách.

Vydavatel: NEBE

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [aktuální verze]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

1