Zobrazení: vizuální, textové

Česká společnost pro systémovou integraci : ČSSI

cssi.vsb.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti, jejímž posláním je výměna informací a názorů v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií. Součástí časopis Systémová integrace.

Vydavatel: Česká společnost pro systémovou integraci

1