Zobrazení: vizuální, textové

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

tomaszima.cz [aktuální verze]

Osobní stránky Tomáše Zimy, lékaře, biochemika a od r. 2004 rektora Univerzity Karlovy v Praze. Obsahují životopisné údaje, informace o pedagogické a vědecké činnosti, fotogalerii.

Vydavatel: Zima, Tomáš

Ředitelškoly.cz

www.reditelskoly.cz [aktuální verze]

Odborný portál určený ředitelům mateřským, základních, středních a vyšších odborných škol. Součástí materiály ze vzdělávacích seminářů, přehled důležitých zákonů a vyhlášek a možnost diskuzí.

Vydavatel: Jídelny.cz

1