Zobrazení: vizuální, textové

Multimediální atlas podnožových, moštových a stolních odrůd révy

tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf [aktuální verze]

Multimediální učební aplikace určená pro širší studium problematiky odrůd révy.

Vydavatel: Mendelova univerzita. Ústav vinohradnictví a vinařství

1