Zobrazení: vizuální, textové

Entomologický ústav : Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

www.entu.cas.cz [aktuální verze]

Webové stránky Entomologického ústavu obsahují kromě informací o ústavu a jeho odděleních a pracovnících i přehled vydaných publikací a novinek z oblasti entomologie.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Entomologický ústav

1