Zobrazení: vizuální, textové

Jindřichohradecký speciál

jhspecial.webpark.cz [aktuální verze]

Stránky zaměřené na informace o dění v Jindřichově Hradci, také na českou historii, významné osobnosti českých dějin a historii Evropy.

Vydavatel: Sviták, Miloslav

Muzeum Jindřichochohradecka

www.mjh.cz [aktuální verze]

Stránky muzea zaměřeného na regionální historii a etnografii Jindřichohradecka s unikátním exponátem mechanického betlému, Krýzových jesliček, nebo zařízení historické klasicistní lékárny. Návštěvnické informace o muzeu, přehled expozicí, sbírek a kulturních akcí.

Vydavatel: Muzeum Jindřichochohradecka

Neuhaus : nakladatelství

www.neuhaus.cz [aktuální verze]

Stránky nakladatelství obsahují časopis o historii a kultuře Jindřichohradecka, volně dostupné publikace, informace o zajímavých lidech se vztahem k Jindřichohradecku a prezentaci Jindřichova Hradce

Vydavatel: Neuhaus

Licence: CC BY-NC-ND 3.0
1