Zobrazení: vizuální, textové

Asociace učitelů španělštiny : AUŠ-APE

www.aus-ape.cz [aktuální verze]

Stránky asociace sdružující vyučující španělštiny všech typů a stupňů škol. Informace o asociaci a jejích aktivitách. Součástí je bulletin.

Vydavatel: Asociace učitelů španělštiny

EduPort : Education Support journal

eduport.pf.ujep.cz [aktuální verze]

Odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast vzdělávání, jehož cílem je poskytnout prostor akademickým pracovníkům i odborníkům z praxe a umožnit jim publikovat výsledky své výzkumné práce a přispět tak k diskuzi v této oblasti edukace.

Vydavatel: Univerzita J. E. Purkyně. Pedagogická fakulta

Licence: CC BY-NC 4.0

Sdružení učitelů francouzštiny : SUF

www.suf.cz [aktuální verze]

Sdružení zahrnující učitele francouzštiny ve všech typech a stupních vzdělávacích a kulturních institucí v Česku. Aktuality, informace o sdružení, praktické informace pro učitele i školy.

Vydavatel: Sdružení učitelů francouzštiny

Zlatý Ámos

www.zlatyamos.cz [aktuální verze]

Stránky ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR. Informace o anketě, její historii, nominovaných kandidátech a výherců.

Vydavatel: Ladislav Hrzal

1