Zobrazení: vizuální, textové

Jednota umělců výtvarných

www.juv-novasin.cz [aktuální verze]

Stránky informují o historii a současné činnosti spolku. Obsahují seznam členů a informace o jejich galerii.

Vydavatel: Jednota umělců výtvarných

Sdružení pražských malířů

www.sdruzenimaliru.cz [aktuální verze]

Stránky informují o spolku, jeho členech a pořádaných výstavách. Součástí jsou také ukázky z díla členů.

Vydavatel: Sdružení pražských malířů

Spolek Skutek

www.spolekskutek.cz [aktuální verze]

Stránky sdružení určené lidem působícím v oblasti výtvarného umění. Informace o programu, aktivitách a novinkách spolku.

Vydavatel: Skutek

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1