Zobrazení: vizuální, textové

Europa Jagellonica 1386-1572 : umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců

www.europajagellonica.eu [aktuální verze]

Stránky představují mezinárodní výstavní projekt, zaměřený na umění a kulturu přelomu pozdního středověku a raného novověku. Obsahují informace o výstavě, doprovodných projektech, historii rodu Jagellonců a fotografie vybraných exponátů.

Vydavatel: Galerie Středočeského kraje

1