Zobrazení: vizuální, textové

Česká informační společnost při Národním archivu České republiky

cis.cesarch.cz [aktuální verze]

Informace o pobočce České informační společnosti zabývající archivní a restaurátorskou činností. Zahrnuty jsou stanovy, výroční konference, publikace.

Vydavatel: Česká informační společnost. Pobočka při Národním archivu v Praze

1