Zobrazení: vizuální, textové

Forum 2000

www.forum2000.cz [aktuální verze]

Stránky nadace naplňující odkaz Václava Havla prostřednictvím např. podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům. Informace o nadaci, jejich projektech, konferenci a aktuálním dění.

Vydavatel: Nadace Forum 2000

1