Zobrazení: vizuální, textové

Acta Informatica Pragensia

aip.vse.cz [aktuální verze]

Vědecký recenzovaný časopis přinášející odborné články z oblasti aplikované informatiky.

Vydavatel: Vysoká škola ekonomická

Licence: CC BY 4.0
1