Zobrazení: vizuální, textové

Bioprospect

bts.vscht.cz/bioprospect.html [aktuální verze]

Stránky vědeckého časopisu Biotechnologické společnosti zaměřeného na aktuální problémy a nové poznatky v oblasti biotechnologie.

Vydavatel: Biotechnologická společnost

Biotechnologická společnost

bts.vscht.cz [aktuální verze]

Stránky neziskové organizace sdružující zájemce o biotechnologie. Informace o společnosti a aktuality z oblasti biotechnologií.

Vydavatel: Biotechnologická společnost

1