Zobrazení: vizuální, textové

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

www.ibt.cas.cz [aktuální verze]

Stránky ústavu, který se zabývá základním výzkumem v oblasti molekulárně biologických věd. Informace o ústavu a jeho výzkumu, aktuality.

Vydavatel: Akademie věd ČR. Biotechnologický ústav

1