Zobrazení: vizuální, textové

Disk : edice pro studium scénické tvorby

casopisdisk.amu.cz [aktuální verze]

Edice je věnována výzkumu a reflexi dramatického umění a specifických i nespecifických scénických projevů v kontextu kultury a navazuje na časopis Disk, jehož plná čísla jsou součástí stránek.

Vydavatel: Akademie múzických umění v Praze

Divadelní Flora Olomouc

www.divadelniflora.cz [aktuální verze]

Stránky mezinárodního divadelního festivalu obsahující informace o festivalu a programu aktuálního roku.

Vydavatel: Divadlo Konvikt

1