Zobrazení: vizuální, textové

Český spolek pro péči o životní prostředí : občanské sdružení, člen Českého svazu vědeckotechnických společností

www.csvts.cz/cspzp/ [aktuální verze]

Stránky sdružení zaměřeného na podporu, poznávání a prosazování udržitelného rozvoje z hlediska ochrany životního prostředí. Informace o společnosti, zpravodaj, aktuální události a články.

Vydavatel: Český spolek pro péči o životní prostředí

Síť ekologických poraden : STEP

www.ekoporadna.cz [aktuální verze]

Stránky sítě ekologických poraden, jejichž činností je především preventivní péče o životní prostředí a snaha o podporu spolupráce a komunikace mezi rozhodujícími sektory ve společnosti - samosprávou, státní správou, vědeckým výzkumem, veřejností a podnikatelskou sférou. Informace o organizaci a její činnosti.

Vydavatel: Síť ekologických poraden

1