Zobrazení: vizuální, textové

Bezpečnostní management v regionech

www.bezpecnostnimanagementvregionech.cz [aktuální verze]

Stránky odborného recenzovaného časopisu, zabývajícího se problematikou bezpečnosti v regionech, veřejného práva ve vztahu k rozvoji regionů a řízení lidských zdrojů, zahrnují vedle jednotlivých čísel základní údaje o časopisu a další odborné informace.

Vydavatel: Vysoká škola regionálního rozvoje

Občanské sdružení "Ochrana a bezpečnost o.s."

ochab.ezin.cz [aktuální verze]

Odborný časopis, jehož cílem je rozvíjet problematiku bezpečnosti. Články zaměřené na bezpečnostní a krizový management a ekonomiku bezpečnosti.

Vydavatel: Ochrana a bezpečnost

1