Zobrazení: vizuální, textové

Česká botanická společnost

web.natur.cuni.cz/CBS/ [aktuální verze]

Stránky dobrovolné organizace sdružující odborníky se zájmem o botaniku. Působí jako vědecká společnost při Akademii věd ČR. Informace o společnosti a jejích pobočkách, aktuality a přehled akcí.

Vydavatel: Česká botanická společnost

1