Zobrazení: vizuální, textové

Asociace inovačního podnikání ČR : AIP ČR

www.aipcr.cz [aktuální verze]

Informace o systému inovačního podnikání v ČR, národní inovační politice a strategii, regionální inovační infrastruktuře aj.

Vydavatel: Asociace inovačního podnikání ČR

Enterprise Europe network Česká republika

www.enterprise-europe-network.cz [aktuální verze]

Celoevropská síť zaměřená na poskytování podpůrných služeb a informací pro rozvoj inovačního podnikání. Informace související s podnikáním na evropském trhu, poradenství a asistence v oblasti technologického transferu a inovací, zvyšování informovanosti o možnostech finančních dotací, grantů a jiných forem podpory vhodných pro české žadatele

Vydavatel: Akademie věd ČR. Technologické centrum

Inovace.cz

inovace.cz [aktuální verze]

Webový portál zabývající se inovacemi a inovačním podnikáním. Obsahuje informace o možnostech ochrany průmyslového vlastnictví, o metodách a postupech při inovacích zaváděných do firemního prostředí a návodné informace pro založení podnikání

Vydavatel: Jihomoravské informační centrum

Společnost vědeckotechnických parků ČR

svtp.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti sdružující vědeckotechnické parky v České republice obsahují relevantní zprávy z regionů, zápisy z valné hromady, stanovy, seznam partnerů, organizované akce.

Vydavatel: Společnost vědeckotechnických parků ČR

1