Zobrazení: vizuální, textové

Fortifikace.cz

fortifikace.cz [aktuální verze]

Webové stránky prokejtu zaměřené na mapování a dokumentaci historického období mezi lety 1945-1990. Věnuje se hlavně historii armádní a souvisejícím politicko-sociálním tématům.

Vydavatel: Historie, Dokumentace, Fortifikace

1