Zobrazení: vizuální, textové

Hledáme řešení pro odpady

odpady.arnika.org [aktuální verze]

Jedná se o stránky kampaně sdružení Arnika, jejíž cílem je snížení spotřeby papíru a tudíž množství odpadu, který při jeho používání vzniká. Klíčové jsou projekty "Odpad je surovina" a "Šetrné papírování"

Vydavatel: Arnika

Institut Cirkulární Ekonomiky

incien.org [aktuální verze]

Stránky nevládní organizace zaměřené na rozvíjení konceptu cirkulární ekonomiky zahrnují informace o institutu, o konferenci Odpad zdrojem a dalších vzdělávacích projektech.

Vydavatel: Institut Cirkulární Ekonomiky

Třetí ruka - více času na podstatné!

www.tretiruka.cz [aktuální verze]

Informace z oblasti ochrany životního prostředí (vodních zdrojů, ovzduší, odpadová politika, alternativní energetické zdroje) z hlediska podnikatelských aktivit

Vydavatel: České ekologické manažerské centrum

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ

Waste forum

www.wasteforum.cz [aktuální verze]

Elektronický recenzovaný časopis o odpadovém hospodářství.

Vydavatel: České ekologické manažerské centrum

1