Zobrazení: vizuální, textové

Česká strojnická společnost : ČSS

www.strojnicka-spolecnost.cz [aktuální verze]

Stránky společnosti združující strojní inženýry a techniky, zajímající se o strojírenství a příbuzné obory. Informace o společnosti, jejích členech, aktuálním dění.

Vydavatel: Česká strojnická společnost

Tribotechnika

www.tribotechnika.cz/ [aktuální verze]

Stránky disciplíny nazvané tribologie, která se zabývá chováním dotýkajících se povrchů ve vzájemném pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb. Jde tedy o tření, opotřebení a mazání. Součásti periodikum Tribotechnické informace.

Vydavatel: Česká strojnická společnost

1