Zobrazení: vizuální, textové

Tribotechnika

www.tribotechnika.cz/ [aktuální verze]

Stránky disciplíny nazvané tribologie, která se zabývá chováním dotýkajících se povrchů ve vzájemném pohybu nebo při pokusu o vzájemný pohyb. Jde tedy o tření, opotřebení a mazání. Součásti periodikum Tribotechnické informace.

Vydavatel: Česká strojnická společnost

1