Zobrazení: vizuální, textové

International Journal of Economic Sciences : IJoES

www.iises.net/jounals/journal-of-economic-sciences/ [aktuální verze]

Časopis věnovaný ekonomickým vědám a praktické ekonomii obecně.

Vydavatel: International Institute of Social and Economic Sciences

Statistika

www.czso.cz/statistika_journal [aktuální verze]

Ekonomicko-statistický časopis publikuje údaje ze všech oborů českého národního hospodářství. Ekonomicko-statistické analýzy, statistické informace o vývoji jednotlivých oblastí národního hospodářství, obyvatelstvu a životním prostředí; teoretické i metodické otázky statistiky a zkušenosti ze statistické praxe, využívání osobních počítačů a aplikace moderních statistických metod.

Vydavatel: Český statistický úřad

1