Zobrazení: vizuální, textové

Polabské muzeum

www.polabskemuzeum.cz [aktuální verze]

Stránky regionálního muzea poskytují návštěvnické informace a informují o sbírkách, expozicích a aktuálníchakcích. Součástí muzea je skanzen v Přerově nad Labem s národopisnou expozicí.

Vydavatel: Polabské muzeum

1