Zobrazení: vizuální, textové

Centrum experimentálního divadla

www.ced-brno.cz [aktuální verze]

CED zajišťuje činnost divadelních souborů - Divadlo Husa na provázku, HaDivadlo a Divadlo U stolu a podporuje a vyhledává umělecké aktivity, organizuje divadelní projekty a festivaly. Informace o organizaci a programech

Vydavatel: Centrum experimentálního divadla

1