Zobrazení: vizuální, textové

Všeobecný základní příjem

www.vseobecnyzakladniprijem.cz [aktuální verze]

Web podporující myšlenku všeobecného základního příjmu, který dostává každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, a který mu umožňuje zajistit důstojný život ve společnosti. Každý občan má nárok na spravedlivý podíl bohatství země, kterou sdílí s ostatními spoluobčany.

Vydavatel: Alternativa zdola

Licence: CC BY-SA 3.0
1