Zobrazení: vizuální, textové

Asociace psychologů sportu ČR : APS

sportpsy.cz [aktuální verze]

Stránky nezávislé dobrovolné a výběrové organizace sdružující odborníky se zájmem o psychologii pohybových cvičení a sport. Historie, stanovy, zápisy z valných hromad, seznam členů asociace. Součástí je fotogalerie z pořádaných akcí a informace o kinezioterapii.

Vydavatel: Asociace psychologů sportu ČR

Časopis Psychologie a její kontext

psychkont.osu.cz [aktuální verze]

Odborný časopis zaměřený na široký okruh otázek z teoretické, metodologické oblasti i ze sféry aplikací psychologie do každodenního života.

Vydavatel: Ostravská univerzita. Filozofická fakulta

Licence: CC BY 4.0

Český portál ekopsychologie : o vztahu k přírodě a životnímu prostředí

www.vztahkprirode.cz [aktuální verze]

Webový portál mapující mladý vědní obor ekopsychologie. Jedná se vědeckou disciplínu, která studuje lidské prožívání přírody v kontextu environmentálních, sociálních, kulturních a ekonomických podmínek prostředí a chování ovlivňující životní prostředí

Vydavatel: Krajhanzl, Jan

Kvantová psychologie

www.kvantovapsychologie.cz [aktuální verze]

Základních informace z oblasti kvantové psychologie: teorie vývoje vědomí, diagnostika procesů utvářející vědomí člověk, vliv a úloha mozku při vědomých procesech

Vydavatel: DAP Services

Psychoanalytický týdeník : nezávislý týdeník pro psychoanalýzu, společnost a kulturu

psychoanalyza.sblog.cz [aktuální verze]

Články, ve kterých jsou poznatky z psychoanalýzy aplikovány na každodenní život v lidské společnosti

Vydavatel: Trdlicová, Karla

Unie psychologických asociací ČR

upacr.cz [aktuální verze]

Stránky obsahují seznam a popis členských psychologických asociací, dokumenty, cíle a poslání Unie, aktuality

Vydavatel: Unie psychologických asociací ČR

1