Zobrazení: vizuální, textové

Asociace spisovatelů

asociacespisovatelu.cz [aktuální verze]

Stránky asociace, která vznikla koncem roku 2014 jako odpověď na rostoucí potřebu funkční a akceschopné oborové organizace. Prosazuje profesionální pojetí spisovatelské činnosti a dbá na její prestiž.

Vydavatel: Asociace spisovatelů

1