Zobrazení: vizuální, textové

Kanon

i-kanon.cz [aktuální verze]

Internetový časopis zaměřený na literární vědu, dějiny literatury a související humanitní obory. Zveřejněné příspevky procházejí recenzní oponenturou.

Vydavatel: Redakce Kanon

Litteraria Pragensia

litteraria-pragensia.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Mezinárodní recenzovaný časopis, který se věnuje literární a kulturní teorii, historii západních literatur a kultur a srovnávacím studiem tšchto literatur a kultur. Na stránkách jsou zveřejněny pouze anotace článků.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav anglofonních literatur a kultur

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Ústav české literatury a komparatistiky

cl.ff.cuni.cz [aktuální verze]

Stránky Ústav české literatury a komparatistiky (dříve Ústav české literatury a literární vědy). Informace o organizační struktuře a personálním obsazení, studiu, vědě a výzkumu včetně publikační činnosti.

Vydavatel: Univerzita Karlova. Ústav české literatury a literární vědy

1