Zobrazení: vizuální, textové

Budoucnost profesí

budoucnostprofesi.cz [aktuální verze]

Střednědobé analýzy trhu práce pro jednotlivé profese, sektorové studie vybraných částí české ekonomiky, vývoj zaměstnanosti v odvětvích a na regionálních trzích práce

Vydavatel: Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

Evropský sociální fond v ČR

esfcr.cz [aktuální verze]

Informace o možnostech čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, jehož posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Integrovaný portál MPSV

ortal.mpsv.cz [aktuální verze]

Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí. Poskytuje informace a služby v oblasti zaměstnanosti a státní sociální podpory

Vydavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Podpora Romů v Praze v oblasti vzdělávání a zaměstnávání

equal.romea.cz [aktuální verze]

Projekt zaměřený na celoživotní vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze. Součástí informace o projektu, tiskové zprávy a další.

Vydavatel: Romea

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

www.vupsv.cz [aktuální verze]

Ústav se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Mezi hlavní výzkumné zájmy patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky. Nedílnou součástí ústavu je také České informační centrum sociální ochrany (ČICSO).

Vydavatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

1