Zobrazení: vizuální, textové

Archivnictví

archivnictvi.ic.cz [aktuální verze]

Informace o archivnictví, metodologii práce archiváře a novinkách z této oblasti se zaměřením na jihočeské archivy

Vydavatel: Státní okresní archiv Strakonice

Česká archivní společnost

cesarch.cz [aktuální verze]

Webové stránky profesního sdružení archivářů. Obsahují stanovy, společenské aktivity, legislativu, vydané publikace. Zahrnut je též obsah zaniklého Archivního čtvrtletníku

Vydavatel: Česká archivní společnost

Česká informační společnost při Národním archivu České republiky

cis.cesarch.cz [aktuální verze]

Informace o pobočce České informační společnosti zabývající archivní a restaurátorskou činností. Zahrnuty jsou stanovy, výroční konference, publikace.

Vydavatel: Česká informační společnost. Pobočka při Národním archivu v Praze

Moravský zemský archiv v Brně

mza.cz [aktuální verze]

Informace o struktuře a organizaci, poskytovaných službách a archivních fondech.

Vydavatel: Moravský zemský archiv v Brně

Národní archiv

nacr.cz [aktuální verze]

Zdroj obsahuje informace o struktuře, službách, výzkumu a organizaci Národního archivu

Vydavatel: Národní archiv

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Státní oblastní archiv v Plzni

soaplzen.cz [aktuální verze]

Organizační struktura instituce, výroční zprávy, historie archivu, legislativa. Informace o fondech a pomůckách, badatelský průvodce pro veřejnost. Obsahuje kontakty na podřízení okresní archivy

Vydavatel: Státní oblastní archiv v Plzni

Ústav pomocných věd historických a archivnictví

archivnictvi.phil.muni.cz [aktuální verze]

Ústav je vědeckopedagogickým pracovištěm, které je zaměřeno na výzkum v oblasti pomocných věd historických, dějin správy, archivnictví a na ediční práci. Informace o pracovišti a o studiu.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Ústav pomocných věd historických

Zemský archiv v Opavě

www.archives.cz [aktuální verze]

Informace o archivu, jeho pobočkách, historii a dalším. Součástí metodika, legislativa a digitální archiv.

Vydavatel: Zemský archiv v Opavě

1