Zobrazení: vizuální, textové

Albertina icome Praha

www.aip.cz [aktuální verze]

Webová stránka společnosti Albertina icome Praha (AiP), která patří k významným distributorům elektronických informačních zdrojů v České republice. Informace o společnosti, nabízených produktech a novinky z oblasti elektronických informačních zdrojů

Vydavatel: Albertina icome Praha

Informační systém o průměrném výdělku : ISPV

ispv.cz [aktuální verze]

Portál pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice. Součástí statistické měření a jeho využití.

Vydavatel: Trexima

Manuscriptorium

www.manuscriptorium.com/ [aktuální verze]

Stránky projektu digitální knihovny, která obsahuje digitální dokumenty z oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Součástí webové stránky jsou informace o projektu, spolupracujících knihovnách a obsažených dokumentech.

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Vyvojar.cz : vývojáři sobě...

vyvojar.cz [aktuální verze]

Informace o programování zejména za pomoci Microsoft. NET Framework, ASP.Net, MY SQL, Longhorn. Součástí jsou i články o budování PR na internetu

Vydavatel: Devmasters

1