Zobrazení: vizuální, textové

Disparity : regionální disparity v územním rozvoji ČR - jejich vznik, identifikace a eliminace

disparity.vsb.cz [aktuální verze]

Webové stránky projektu, který si dává za cíl navrhnout teoretický, systémový a metodologický rámec pro lepší poznání a zmírňování regionálních rozdílů v České republice

Vydavatel: Vysoká škola báňská - TU. Ekonomická fakulta

1