Zobrazení: vizuální, textové

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky

www.cz-museums.cz/web/amg/vestnik-amg/ [aktuální verze]

Věstník AMG přináší zprávy z interní činnosti AMG, jejích krajských sekcí, regionálních a oborových kolegií a komisí. K pravidelným rubrikám patří pozvánky na semináře a konference, informace o oborových novinkách z domova i ze zahraničí, personálie, teoretické studie, informace o výstavách a nových expozicích v muzeích a galeriích ČR, nabídka a recenze publikací jednotlivých muzeí, volná místa aj.

Vydavatel: Asociace muzeí a galerií ČR

1