Zobrazení: vizuální, textové

Webarchiving.cz

webarchiving.cz [aktuální verze]

Stránky věnující se archivaci webu. Obsahují aktuální informace v oblasti webarchivingu, metadatové specifikace a uchovávání digitálních dokumentů.

Vydavatel: Kvasnica, Jaroslav

Licence: CC BY-NC-SA 4.0

Webarchiv : památník českého internetu

webarchiv.cz [aktuální verze]

Informace o projektu řešeném Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity, který se zabývá archivací "českého" webu. Partneři projektu, informace o metodologii práce, seznam archivovaných webů, statistické informace, publikační činnost

Vydavatel: Národní knihovna ČR

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1