Zobrazení: vizuální, textové

Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

www.cdtr.cz [aktuální verze]

Stránky paměťové instituce reflektující dějiny totalitních a autoritativních režimů 20. století, badatelská činnost, vzdělávání, přednášky, publikování, poradenská činnost.

Vydavatel: Centrum pro dokumentaci totalitních režimů

1