Nechte se Webarchivovat!


Pokud hledáte certifikát či jiné naše grafické materiály pro umístění na vašem webu pokračujte zde


Smlouva

Zde se můžete podívat na návrh smlouvy: licenční smlouva (fyzická osoba) a licenční smlouva (právnická osoba).

Jak postupovat při podepisování smlouvy?

Proč je nutné podepisovat smlouvu?

Z důvodu současné podoby autorského zákona je nutné, aby byl Váš souhlas s archivací stránek právně ošetřený. Proto požadujeme zaslání podepsané smlouvy.

Zpracování osobních údajů

Národní knihovna jako správce a zpracovatel nese plnou odpovědnost za ochranu osobních údajů svých klientů, zaměstnanců a dalších osob. Více se můžete dočíst zde.

Creative Commons

Zvážili jste před podpisem smlouvy licenci Creative Commons?

Pomozte nám uchovat český web

Webarchiv Národní knihovny ČR se snaží archivovat a následně zpřístupňovat české elektronické online zdroje. Ve webovém archivu jsou uchovávány webové stránky získané v rámci celoplošných sklizní.

Podle platné české legislativy nemáme možnost poskytovat k obsahu archivu webu volný přístup. Uživatelé se mohou dostat ke všem datům ve Webarchivu pouze přes terminál umístěný v Národní knihovně.

Jedinou možností jak zpřístupnit obsah pro uživatele online je využití CC licence, případně uzavření licenční smlouvy.

Co získáte spoluprací s námi?