COVID-19


Klíčová slova sklizně:

Koronavirus COVID-19 hýbe světem. Průběžně vznikající tematická kolekce sleduje jeho přítomnost a dopady z různých úhlů. Snaží se zachytit v čase vládní zdroje, tematické weby - odborné i popularizační, lékařské a zdravotní portály, ohlasy v různých typech médií, dobrovolnické aktivity a občanské iniciativy, zdroje zkoumající ekonomické, právní a sociální dopady vládních opatření, konspirační teorie nebo umělecké reflexe. České webové zdroje jsou i součástí velké mezinárodní kolekce Novel Coronavirus (COVID-19), kterou připravuje konsorcium webových archivů IIPC (https://archive-it.org/collections/13529).

https://spoluprotiviru.blogspot.com/ [archivovaná verze]

https://www.consilium.europa.eu/cs/policies/covid-19-coronavirus-outbreak/ [archivovaná verze]

https://nlk.cz/2020/01/koronavirus/ [archivovaná verze]

https://www.ockovacicentrum.cz/cz/vyskyt-noveho-koronaviru-ve-svete-aktualni-informace [archivovaná verze]

http://www.hygpraha.cz/dokumenty/v-praze-zatim-u-vsech-24-testovanych-osob-nakaza-koronavirem-covid-19-vyvracena-4569_4569_161_1.html [archivovaná verze]

https://www.koronavirus.org/ [archivovaná verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10