COVID-19


Klíčová slova sklizně:

Koronavirus COVID-19 hýbe světem. Průběžně vznikající tematická kolekce sleduje jeho přítomnost a dopady z různých úhlů. Snaží se zachytit v čase vládní zdroje, tematické weby - odborné i popularizační, lékařské a zdravotní portály, ohlasy v různých typech médií, dobrovolnické aktivity a občanské iniciativy, zdroje zkoumající ekonomické, právní a sociální dopady vládních opatření, konspirační teorie nebo umělecké reflexe. České webové zdroje jsou i součástí velké mezinárodní kolekce Novel Coronavirus (COVID-19), kterou připravuje konsorcium webových archivů IIPC (https://archive-it.org/collections/13529).

https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 [archivovaná verze]

https://www.idu.cz/cs/aktualne/aktuality/1484-idu-mapuje-dopady-mimoradnych-opatreni-ministerstva-zdravotnictvi-na-cesky-nezavisly-umelecky-sektor?fbclid=IwAR0e-LnaULIP7y51vL3tZaccJYnEQ8CyKqP5n0x5MQos7mfHk3tZQpdRyNI [archivovaná verze]

https://www.okoronaviru.cz/ [archivovaná verze]

https://koronainfo.cz/ [archivovaná verze]

https://lekarnici.cz/Pro-verejnost/CORONAVIRUS-(1).aspx [archivovaná verze]

https://informacekoronavirus.cz/ [archivovaná verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10