COVID-19


Klíčová slova sklizně:

Koronavirus COVID-19 hýbe světem. Průběžně vznikající tematická kolekce sleduje jeho přítomnost a dopady z různých úhlů. Snaží se zachytit v čase vládní zdroje, tematické weby - odborné i popularizační, lékařské a zdravotní portály, ohlasy v různých typech médií, dobrovolnické aktivity a občanské iniciativy, zdroje zkoumající ekonomické, právní a sociální dopady vládních opatření, konspirační teorie nebo umělecké reflexe. České webové zdroje jsou i součástí velké mezinárodní kolekce Novel Coronavirus (COVID-19), kterou připravuje konsorcium webových archivů IIPC (https://archive-it.org/collections/13529).

https://bezpecnost.praha.eu/udalosti/neco-se-deje_24_2_2020 [archivovaná verze]

https://www.statnisprava.cz/rstsp/slovnik.nsf/i/koronavirus [archivovaná verze]

https://www.dpo.cz/koronavirus.html [archivovaná verze]

https://www.cssz.cz/web/cz/-/coronavir-nemoc-covid-19-a-formular-a1-cz [archivovaná verze]

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav [archivovaná verze]

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-plati-mimoradna-opatreni-v-mezinarodni-d?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy [archivovaná verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10