COVID-19


Klíčová slova sklizně:

Koronavirus COVID-19 hýbe světem. Průběžně vznikající tematická kolekce sleduje jeho přítomnost a dopady z různých úhlů. Snaží se zachytit v čase vládní zdroje, tematické weby - odborné i popularizační, lékařské a zdravotní portály, ohlasy v různých typech médií, dobrovolnické aktivity a občanské iniciativy, zdroje zkoumající ekonomické, právní a sociální dopady vládních opatření, konspirační teorie nebo umělecké reflexe. České webové zdroje jsou i součástí velké mezinárodní kolekce Novel Coronavirus (COVID-19), kterou připravuje konsorcium webových archivů IIPC (https://archive-it.org/collections/13529).

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-koronavirem--253458/ [archivovaná verze]

https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru [archivovaná verze]

https://www.cssz.cz/koronavirus-a-osvc-dotazy-a-odpovedi [archivovaná verze]

https://www.coi.cz/faq/koronavirus-a-prava-spotrebitelu/ [archivovaná verze]

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Informace-Celn%C3%AD-spr%C3%A1vy-%C4%8CR---KORONAVIRUS.aspx [archivovaná verze]

https://www.euroskop.cz/9007/34683/clanek/aktualni-opatreni-eu-pro-boj-s-epidemii-covid-19/ [archivovaná verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10