COVID-19


Klíčová slova sklizně:

Koronavirus COVID-19 hýbe světem. Průběžně vznikající tematická kolekce sleduje jeho přítomnost a dopady z různých úhlů. Snaží se zachytit v čase vládní zdroje, tematické weby - odborné i popularizační, lékařské a zdravotní portály, ohlasy v různých typech médií, dobrovolnické aktivity a občanské iniciativy, zdroje zkoumající ekonomické, právní a sociální dopady vládních opatření, konspirační teorie nebo umělecké reflexe. České webové zdroje jsou i součástí velké mezinárodní kolekce Novel Coronavirus (COVID-19), kterou připravuje konsorcium webových archivů IIPC (https://archive-it.org/collections/13529).

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/prispevkove-organizace-a-kultura-za-casu-koronaviru-4-cs3707.html [archivovaná verze]

https://www.mvcr.cz/clanek/jak-mluvit-s-detmi-o-koronaviru-nabizime-reseni.aspx?fbclid=IwAR1iwxODmVILMJzkxYpSaagJVdv_BepoHfc09MhXuNSGxxJhzm0g0F3BAqE [archivovaná verze]

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/2020/Pruvodce_pro_danove_poplatniky_v_souvislosti_s_koronavirem-10500 [archivovaná verze]

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_cs [archivovaná verze]

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_cs [archivovaná verze]

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/koronavirus/ [archivovaná verze]

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11