Larp


Klíčová slova sklizně:

Larp (z anglického Live action role-playing game) je typ hry, kde hráč herecky ztvárňuje svoji postavu, obvykle v kostýmu. Interakcí s dalšími hráči a prostředím v reálném prostoru se posouvá dějová linka larpu. Larpy mohou být zasazené do různých fiktivních světů a časových období. Tato tematická kolekce se pokouší zachytit fenomén larpů v českém prostředí. Návrhy dalších webových stránek larpů pro zařazení do tematické kolekce můžete nominovat na webarchiv@nkp.cz

xlsx

Larp.cz

www.larp.cz [archivovaná verze]

http://albigensti.cz/ [archivovaná verze]

http://asf.cz/ [archivovaná verze]

http://b5a.cz/cze/uvod/ [archivovaná verze]

http://dancemacabre.tempusludi.cz/ [archivovaná verze]

http://fronta.methancity.cz/ [archivovaná verze]

http://howlarp.cz/ [archivovaná verze]

1 2 3 4 5 6 7 8