Pokud vidíte tuto stránku, tak v archivu nelze nyní vyhledávat. Některé linky vrátí chybu.

Pracujeme na jeho zprovoznění. Prosím zkuste načíst Webarchiv později.

 

Národní archiv - veřejnoprávní původci


Klíčová slova sklizně:

Národní archiv ze zákona vykonává dohled nad vyřazováním dokumentů a kontrolu spisové služby u řady orgánů a organizací. Tematická kolekce zahrnuje webové stránky veřejnoprávních původců, o jejichž tzv. předarchivní péči se stará. Patří k nim zákonem určená ministerstva, ústřední správní úřady, právnické osoby zřízené zákonem a organizační složky státu s celostátní působností včetně jimi zřízených příspěvkových organizací a také vrcholné instituce justice.

XLSX

Seznam URL v CSV

http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/xsl/20543.html [aktuální verze]

http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=243 [aktuální verze]

http://www.mkcr.cz/categories.php?id=322 [aktuální verze]

http://portal.justice.cz/nsz/hlavni.aspx?j=39&o=29&k=455/ [aktuální verze]

http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/odvolaci-financni-reditelstvi [aktuální verze]

http://www.privum.cz - stránka zrušena [aktuální verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 27