Národní archiv - veřejnoprávní původci


Klíčová slova sklizně:

Národní archiv ze zákona vykonává dohled nad vyřazováním dokumentů a kontrolu spisové služby u řady orgánů a organizací. Tematická kolekce zahrnuje webové stránky veřejnoprávních původců, o jejichž tzv. předarchivní péči se stará. Patří k nim zákonem určená ministerstva, ústřední správní úřady, právnické osoby zřízené zákonem a organizační složky státu s celostátní působností včetně jimi zřízených příspěvkových organizací a také vrcholné instituce justice.

http://www.cermat.cz [archivovaná verze]

http://www.cuzk.cz/zu_praha [archivovaná verze]

http://www.zzmv.cz [archivovaná verze]

http://www.cdv.cz [archivovaná verze]

http://www.szrcr.cz/ [archivovaná verze]

http://www.cbusbs.cz [archivovaná verze]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22